biuro@uprawnienia.com
Firmy w Polsce 608044008 - Bydgoszcz 52 322 92 58

Szukaj:

Kurs sprzęt ciężki ( koparki, ładowarki, zagęszczarki, ubijaki wibracyjne)

Termin: 20.01.2018.godzina 10:00
Nowy Termin: 23.02.2018 godzina 9:00

Kontakt: kinga@uprawnienia.com - tel. 602 222 529

 

Na mocy porozumienia rekrutujemy na szkolenia OSZ Włocławek baza szkoleniowa w Bydgoszczy na nastepujace kursy:

Rekrutacja: 52 322 92 58

Celem szkolenia jest: przygotowanie kursanta do bezpiecznej obsługi sprzętu ciężkiego i zdania egzaminu przed:

 

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

- ukończone 18 lat

- wykształcenie co najmniej podstawowe

Zestawienie szkoleń realizowanych w 2015 roku, zakończone egzaminem przed instytut mechanizacji budownictwa i górnictwa skalnego:

- operator ładowarki klasa III

- operator koparki klasa III

- operator koparko - ładowarki wszystkie klasy

- operator zagęszczarki i ubijaków wibracyjnych

- operator przecinarki do nawierzchni dróg


Czas trwania szkolenia ustalony jest w zależności od typu maszyny.
Po ukończonym kursie i zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat oraz książkę operatora maszyn

 

Operatorom przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy eksploatacji sprzętu ciężkiego:
- Odległość od lini energetycznej
- Klin odłamu

odległość od lini energetycznej

 

 

Osrodek Doskonalenia Kadr SIMP, ul. Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz