biuro@uprawnienia.com
tel. 608044008 - Bydgoszcz 52 322 92 58

Szukaj:

Ochrona danych osobowych

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. W rozporządzeniu zawarto szereg nowych wymagań, które w wielu obszarach diametralnie zmienią podejście do ochrony danych osobowych. Dlatego w interesie każdego administratora danych jest wysłanie pracownika odpowiedzialnego za kwestie ochrony danych na szkolenie RODO.


SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych, które chcą w stosunkowo szybkim czasie znacząco podnieść poziom wiedzy z obszaru ochrony danych osobowych, a w szczególności: osób prowadzących działalność gospodarczą, administratorów bezpieczeństwa informacji, specjalistów ds. ochrony danych osobowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych, pracowników działów kadr, marketingu, obsługi klienta i innych działów przetwarzających dane osobowe. Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, specjalistę ds. bezpieczeństwa informacji.

- Tematyka szkolenia:
- Ochrona danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów
- Ochrona danych osobowych w świetle ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100 poz. 1024).
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszenia i odwołania administratorów bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1934).
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 25.05.2015 r. poz. 719).
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 25.05.2015 r. poz. 745).

Zakres szkolenia:

1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
2. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych;
3. Struktura organizacyjna ochrony danych osobowych;
4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych;
5. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
6. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych;
7. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą;
8. Administrator danych – zadania administratora;
9. Podmiot przetwarzający dane osobowe;
10. Inspektor ochrony danych – status oraz zadania;
11. Rejestrowanie czynności przetwarzania;
12. Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

 

 


Osrodek Doskonalenia Kadr SIMP, ul. Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz